Teknisk rådgivning

TMG har levert call– og kundesentertjenester siden 2003 og hjelper også bedrifter som skal bytte systemer med teknisk rådgiving. Vi kan hjelper infrastruktur og nettverk, eller gi råd i forhold til integrasjoner og systemer som din bedrift kan integrere mot. I tillegg til dette har TMG høy kompetanse innen IPtelefoni, serverteknologi samt leveranse av skybaserte tjenester i Amazon. 

Det kan være vanskelig å vite hvor mye jobb det er å integrere ulike systemer. Hvis du for eksempel ønsker å integrere et annet system for å håndtere mail med TMG, for eksempel Zendesk – så er det flere ting som må vurderes; er det støtte for å gjøre det du ønsker i de eksisterende API’ene til Zendesk og TMG, hvilket abonnement må du velge i Zendesk for å få lov til å bruke API’ene med ønsket volum, hvor mye forsinkelse er det i overføringen mellom systemene? Vi kan hjelpe deg med å undersøke dette, sette opp ulike alternativer og vurdere fordeler og ulemper. Vi forstår API, webhooks, rate limits, latency – kort sagt den tekniske biten.

© Telemagic Group AS 2019