Opplæring

TMG sine systemer er enkle å bruke, og det tar kun 10-15 minutter for brukere å sette seg inn i skjermbildene før de kan starte å ringe. Etter en halvtimes opplæring innen administrasjon er både ledelsen og IT-personell klare for å sette i gang sine første kampanjer.  

Opplæring av kunde foregår i tre steg hos TMG.  

Første steg går ut på at kunde får en generell innføring i systemet. Dette gir kunden nok kunnskap til å starte opp produksjon. Kunde skal kunne drifte systemet selv. 

Den andre opplæringen vil gi kunde muligheter til å forstå hvordan man bruker regler i systemet og vil gå dypere inn på spesielle områder som vil gi mer innsikt til kunde. 

I den tredje opplæringen lærer kunden mer rundt rapportering og avansert oppsett av verifiseringer, bruk av maler for automatisk fletting av SMS, e-post, chat samt automatisk henting av data fra andre systemer via TMG API-er.   

All opplæring gis via Skype, telefon eller besøk. 

TMG har utfyllende brukermanualer på norsk og engelsk, og en rekke områder i systemet er også dokumentert ved video. I tillegg til dette har nye kunder gratis opplæring i 15 timer hvor de blir guidet gjennom hvordan man setter opp kampanjer etc. 

Etter kun 10-15 minutter har bruker nok kunnskap til å kunne starte å ringe!

© Telemagic Group AS 2019