Digital ekspertise

Morgendagens løsninger innenfor call– og kundesenterverden krever høy digital kunnskap. Markedsføringskanaler knyttes sammen, kunder er på mange kanaler og kundesentre må kunne håndtere henvendelser fra alle kanaler. Vi ser at de tradisjonelle callsenter-leverandørene forsvinner, og fremover vil alt ligge i skyen og dreie seg om å hente data fra forskjellige kilder for å kunne gi kundene den beste kundeopplevelsen. 

TMG er en av landets ledende leverandør av systemer og løsninger på en skybasert plattform.

© Telemagic Group AS 2019