AI & analyse

Fremtiden kommer raskt, og TMG har allerede posisjonert seg på flere områder rundt kunstig intelligens hvor en tar i bruk maskinlæring for å forbedre kundeopplevelse og inntjening.  

To områder TMG har hatt spesielt stort fokus på er: tale til tekst, og segmentering av kunder med bakgrunn i kjøpshistorikk og demografi.  

Tale til tekst: I forbindelse med kvalitetssikring av samtaler er det noen oppdragsgivere som trenger talegjenkjenning. TMG gjør da tale om til tekst, slik at det kan gjøres analyser på kvalitet, oppdagelser av nye forespørsler på produkter, etc. 

Kjøpshistorikk: Vi hjelper organisasjoner og firmaer med å finne ut hvem kundene deres egentlig er – dette ved hjelp av kunstig intelligens. Etter hvert som det kommer inn nye kunder vil systemet sjekke om profilen på kundemassen skal endres. Målet er å finne personer som ligner mest mulig på dine tidligere kunder.  

Ta kontakt med salg@telemagic.no for å få vite mer om dette. 

To områder TMG har fokusert mye på er tale til tekst og segmentering av kunder med bakgrunn i kjøpshistorikk og demografi. 

© Telemagic Group AS 2019