Salg & Marked

TMG har en egen salg og markedsavdeling som har lang erfaring med å bygge solide kampanjer og koble sammen forskjellige medier og kanaler som inn- og utgående telefoni, chat, Facebook, internettsider, Google etc.

Alle som arbeider innen salg i TMG har minimum 15 års erfaring rundt oppbygging av kampanjer i call- og kundesenterbransjen. I arbeidet bruker vi multimedia-designer, utviklere og systemarkitekter slik at dine kampanjer kan skreddersys for best mulige resultater.

Ovenfor kunder bidrar TMG med å: 

 

  • Sette opp Facebook-kampanjer og knytte disse til Lead Generator.
  • Sette opp Google-kampanjer innhenting av leads.
  • Bygge internettsider/landingssider for kunder som ønsker å innhente data fra nettet og koble dette opp mot TMG-systemet.
  • Sette opp e-post-kampanjer som kan sendes fra systemet, hvor responsen enten blir rutet til kundens inngående innboks eller at vi innhenter informasjon fra kunde via landingssider som automatisk fylles ut i agentens skjermbilde.
  • Hjelpe kunder med markedsmateriell, derav One Pagere, flyers, Roll-Up, bilder, videoer, internettsider etc.
  • Sette opp chat-løsninger og chatbots og knytte disse til kunstig intelligens.
  • Koble systemet opp mot analyseredskapet Yabber, som automatisk gjør samtaler om til tekst. Deretter analyseres teksten og kunde får hver dag en rapport rundt hva analysen har funnet. Denne tjenesten bruker kunstig intelligens utførelse av analysen.

© Telemagic Group AS 2019