Rapporter

Gode, fleksible rapporter er viktig for å holde kontroll og ha god oversikt over aktivitet og lønnsomhet. I TMG er det to typer rapporter: Dashboard og Paparazzo. 

I Dashboard kan du selv bygge opp rapporter slik du ønsker de, for å deretter eksportere de til Excel. Her er det enkelt å få ut den mest vanlige informasjonen som de fleste etterspør. Trenger du derimot mer avanserte rapporter med mange variabler tilbyr vi Paparazzo. 

Paparazzo er TMG sin egen rapportgenerator. Her kan du hente ut all data som ligger i databasene i systemer. Ut ifra disse dataene kan du lage oversiktlige rapporter som kan genereres og sendes til riktige mottagere, helt automatisk. 

Med rapportgeneratoren Paparazzo kan du hente ut komplette analyser av hva som har skjedd i systemet. Paparazzo gjør det mulig for TMG sine kunder å opprette rapporter rundt salgshistorikk, agenthistorikk, adresseinformasjon, etc.

Paparazzo gir deg også muligheten til å planlegge rapportene dine hver dag, per uke, hver måned eller som det passer deg. Rapportene kan du selv sette opp og velge levering via e-post, FTPserver eller API-er.

© Telemagic Group AS 2019