Online Lead Generator

Telemagic Group sin Online Lead Generator lager automatiske lister ut ifra internettleads, og rangerer listene etter de beste leadene. Leads blir da oppringt automatisk fra systemet. Mange kunder har egne skjemaer hvor potensielle kunder kan legge igjen kontaktinformasjon, mens kjører diverse kampanjer for å generere leads. Eksempler er Google- og Facebook-kampanjer. 

Med TMG sin Lead Generator setter man enkelt opp en kampanje i TMG-systemet som knyttes til nettkampanjen via TMG API, og da rutes alle leads automatisk inn i kampanjer, og kan håndteres manuelt eller automatisk fra systemet.  

© Telemagic Group AS 2019