Kontaktsenter

TMG Kontaktsenter inneholder en fullstendig telefonsentral og håndterer avansert ruting av inn- og utgående samtaler. Kontaktsenteret kan håndtere e-post, sosiale medier, chat og SMS. Kontaktsenteret er 100% skybasert og krever ingen lokal installasjon.

Agent kan både sende og motta SMS direkte fra kundebildet. Skjermbildet til agenten kan også knyttes sammen med oppslag fra fagsystemer og informasjontjenester via enkle APi-er. Samtaler rutes basert på telefonnummeret det ringes inn fra, og kan kobles til en jobb eller kampanje.

Ved hjelp av «TMG Allokator» kan TMG Kontaktsenter til enhver tid bestemme hvor mange kundebehandlere som skal sitte på sosiale medier, chat, e-post, eller telefoni.

Det er også mulighet for automatisk oppslag mot CRM-database for visning av ekstern kundedata i skjermbildet til kundebehandler. Oppslag er mot intern eller ekstern database. Få full oversikt ut fra egendefinerte SLA-verdier per prosjekt-kampanje.

TMG Kontaktsenter gir deg raskt oversikt over all aktivitet med oversiktlige statistikker. Statistikkene inneholder antall samtaler per operatør, antall samtaler besvart innen SLA, for eksempel 20 sekunder, hvem som har ventet mer enn ett minutt osv.

Du kan skreddersy skjermbildet til operatørene og knytte dette til en eller flere køer. Du kan også sette prioriteringer på køer eller operatører.Du kan også enkelt sette åpningstider på køene med ruting til telefonsvarer, talepostkasse eller viderekobling utenfor åpningstid.

TMG telefonsentral gir full mulighet for viderekobling fra selgers skjermbilde og du kan legge inn egne lister med kunder som du kan viderekoble til. Du har mange muligheter til å styre inngående samtaler: Ring alle, sist brukte, operatør med færrest samtaler, tilfeldig, eller jevnt fordelt. Du kan også la kunde vite hvilket nummer han er i køen, alternativt la kunde legge igjen nummer for tilbakering.

Funksjoner i TMG telefonsentral:

  • Definer dialoger ved hjelp av intelligente IVR-menyer (tast 1, tast 2 osv).
  • Automatisk søk i hele kundedatabasen ved hjelp av Big Data-søkefunksjon.
  • Du kan optimalisere kundebehandlingstiden ved hjelp av egendefinerte menyer, tastevalg og kømeldinger.
  • Automatisk eller manuell utsendelse av mail/SMS til kunde med full mulighet for respons.
  • Mål kundetilfredshet ved hjelp av SMS dialog.
  • API med mulighet for full integrering mot eksterne systemer.

© Telemagic Group AS 2019