Arbeid hjemmefra

Telemagic Group ønsker at alle skal ha muligheten til å jobbe hjemmefra. I TMG kan du ta arbeidet med deg hjem. Ved hjelp av enkel autentisering kan du logge på som vanlig, uavhengig av hvor du er, og ta imot inngående samtaler, e-post, chat og ringe utgående telefoni. Dette gir deg høy mobilitet og selvstendighet, og alt du trenger er på internett.

Med TMG sin «arbeid hjemmefra»-løsning får du høy effektivitet og oppetid, høyt tempo og oversiktlig oversikt. Det er enkelt å bruke og enkelt å lære. Alt ligger sikret via backup og det er enkel og sikker innlogging via nettleser. Dette er lønnsomt både for arbeidstaker og arbeidsgiver, og bruken kan skaleres etter behov.

Denne løsningen gir deg høy mobilitet og selvstendighet, og alt du trenger er på internett.

© Telemagic Group AS 2019