Agent Allokator

Call- og kundesentre har i mange år slitt med at man må inn i flere forskjellige systemer for å få utført oppgavene i kontaktsenteret. E-post kommer inn i ett system, chat i et annet, og telefoner i et tredje system. Dette fører til at det er vanskelig for teamledere å holde oversikt på hvem som arbeider med hva til enhver tid, og ikke minst hvor lenge agenter arbeider med de forskjellige arbeidsoppgavene. Med TMGs Agent Allokator er det nå slutt på disse problemene!

Agent Allokator er TMGs eget tildelingssystem. Denne unike løsningen integrerer oppgaver fra andre kanaler og kontrollerer hva agenten jobber med – på tvers av kanalene. TMGs Agent Allokator bruker de systemene du allerede har, men kobler dem sammen slik at teamleder kan styre hvilke agenter som skal arbeide mest med e-post, chat eller inngående telefoni.

I tillegg til at du kan styre hvem som skal sitte på de forskjellige områdene, så kan du også hente ut rapporter på hvor mange oppgaver hver agent har behandlet innenfor hver kanal.

Når en agent har mottatt en oppgave, vil agenten få et varsel i høyre hjørne av TMG-vinduet. Meldingen vil vise en ny oppgave og linke til en oppgave. Agent kan da klikke på lenken og se detaljene i det systemet han mottar oppgaven i.

Når agenten har fullført oppgaven – ved å lukke den – vil antall pågående oppgaver for denne agenten reduseres og den vil få tildelt nye etter de parameter teamleder setter. 

Tildelingssystemet kjøres i første omgang sammen med mail, chat og telefoni, men kan hurtigst legge inn andre sosiale medier i tillegg.

 

© Telemagic Group AS 2019