Visualiser dine salg

Vis frem agentenes salgspresteasjoner live på callsenteret – og agentenes motivasjon vil nå nye høyder! Telemagics visualisering av salg gir verdifull og gunstig innsikt for salgsledere.