Kvalitetskontroll

Opptak for dokumentasjon eller salgstrening for nye og allerede eksisterende agenter. Ta opp hele, eller deler av samtalen på forespørsel. Spill av lydfilen fra kundekortet.