Blending

Agenter kan sitte på prediktiv utgående og ta imot inngående samtaler fra ett eller flere numre. På denne måten unngår man å sette egne dedikerte ressurser på inngående samtaler.